Välimerkkien käytöstä englannin kielessä – pilkku ( , )

Välimerkkien käytön osaaminen ei ole pelkkää akateemista brassailua. Asianmukaiset välimerkit toimivat kuin liikennemerkit, jotka opastavat lukijaa ymmärtämään kirjoitetun lauseen oikein. Välimerkein voi kertoa lukijalle, milloin pitää hidastaa, nopeuttaa ja pysähtyä.

Pilkun käytöstä
Pilkkuja käytetään pilkkomaan lauseen eri osia. Niiden avulla lukija saa paremmin tolkkua, mitä tekstissä pitäisi lukea. Pilkkuja käytetään ideoiden ryhmittelemiseen, jotta olisi helpompaa ymmärtää näitä ajatuksia. Pilkkuja voi ajatella hetkinä, jolloin lukija saattaa pysähtyä hetkeksi miettimään esitettyä ideaa.

Pilkkua käytetään yleisesti väärin ja liian usein..Vaikeudet johtuvat pääasiassa siitä, että on olemassa useita erilaisia tilanteita, joissa pilkku on oikea välimerkki.Täytyy vain oppia tunnistamaan ne tilanteet, joissa se on paikallaan, ja joista sitä ei pitäisi löytyä.

Jos haluat erottaa sanat luettelossa, jossa on kolme tai useampi kohde:

 • He lost his house, his heritage, his hair, and his handkerchief.

Kielitieteilijät kiistelevät, pitääkö pilkulla erottaa kaksi viimeistä sanaa. Yleisesti ajatellaan, että pilkun voi jättää pois ennen lopullista ”ja”-sanaa ellei ole vaarana, että kaksi viimeistä settiä sulautuvat toisiinsa ilman pilkkua.

 • His favourite puddings were ice apple pie, rhubarb crumble, and jelly and ice cream.

Tässä lauseessa on hyväksyttävää käyttää pilkkua ”crumble”-sanan jälkeen, koska hilloa ja jäätelöä pidetään yhtenä kohtana sarjassa. Tätä kutsutaan Oxford-pilkuksi. On olemassa siis tilanteita, joissa pilkku on ehdottomasti tarpeen, jotta voidaan välttää tarpeetonta hämmennystä.

Jos haluat erottaa useamman adjektiivin toisistaan:

 • The old, ramshackle, dilapidated house had a charm of its own.
 • That rather dull-looking, badly-dressed, clumsy man is actually a university professor.

Pääsääntöisesti, jos voit laittaa sanan ”ja” tai ”tai” adjektiivien väliin, niin pilkkua sopii käyttää. Jos et voi laittaa näitä sanoja, niin pilkku jätetään pois.

 • The little old house was in a beautiful wood.

Jos haluat erottaa lauseen johdanto-osia toisistaan:

 • Firstly, I would like to consider the merits of supplementing the diet with zinc extract.
 • Secondly, vitamin C can be introduced to combat infection.

Tässä esimerkissä pilkku erottaa ensimmäisen sanan virkkeessä. Se osoittaa, että tämä ajatus on vasta ensimmäinen. Jos johdantoelementti on hyvin lyhyt, pilkun voi jättää pois. Jos johdanto on enemmän kuin noin kolme sanaa, pilkku on suositeltavaa.

Jos johdantoelementti on lyhyt, mutta vaarassa hämmentää lukijaa, niin pilkku tarvitaan.

 • Inside the house was a total mess.
 • Inside, the house was a total mess.
 • Until the summer lectures will take place in the main building
 • Until the summer, lectures will take place in the main building.

Jos haluat erottaa toisiinsa kytkeytyvät ajatukset:

 • After the French Revolution had taken place, many other European countries were concerned about civil unrest.
 • Many scientists believe in evolution, although some are trying to disprove Darwin’s Theory of Evolution.

Jos haluat erottaa virkkeen osat, joissa korostetaan vastakkainasettelua:

 • He was first attracted by her money, not her stunning looks.
 • She is intelligent, not pretty.
 • He thought the building was enormous, but ugly.

Jos haluat erottaa sivuhuomautuksen virkkeessä:
Sivuhuomautus on osa virkettä, joka voidaan poistaa muuttamatta lauseen keskeistä merkitystä.

 • Sarah, the most intelligent pupil in the class, was always late for school.
 • The pyramids, one of the wonders of the ancient world, lie just outside Cairo.

Jos käytät pilkkua näin, on tärkeää, että sivuhuomautus avataan ja suljetaan pilkulla.

Yleinen virhe on jättää toinen pilkku pois. Jos sivuhuomautus on tiiviisti yhteydessä virkkeen subjektiin, pilkku ei välttämättä ole tarpeen.

 • His wife Jill was a high flyer in the city.
 • Jill, his wife, was a high flyer in the city.

Jos haluat erottaa jälkikirjoituksen muusta virkkeestä:

 • Few people enjoy arduous and demanding exams, especially on Saturdays.
 • I would like to run the London Marathon, if I were fit.

Jos haluat erottaa suoran puheen tai lainatun osan muusta lauseesta:

 • ”That house there,” he whispered, ”is where I grew up.”
 • ”Give me the money,” he snarled, ”unless you want to meet your maker.”

Huomaathan, että pilkkua ei aina tarvita suoraan puheeseen viitatessa, jos toinen välimerkki erottaa jo lainatun elementin muusta lauseesta.

Jos haluat erottaa päivämäärät vuosista ja kaupungit maakunnista jne.:

 • His home was in Streatham, East London.
 • My father was born on March 13, 1949.

esimerkit:
www.reading.ac.uk
www.bristol.ac.uk

[simpleSubscribeForm]

Facebooktwitterredditlinkedinmailby feather